Program İçi Seçmeli Dersler

 

DT 110  Dış Ticarette Paket Programlar

İhracat Entegre Programı. İhracat Sipariş Takibi. İhracat Yükleme Takibi ve İhracat Evrakları Hazırlama.Gümrük Belge Uygulamaları.


DT 120  Dış Ticarette Pazarlama Teknikleri

Uluslararası pazarlamanın teorik ve pratik alt yapısı, küresel pazarlama çevresi, yönetimi ve stratejileri incelenecektir.


DT 130  Dış Ticaret Mevzuatı

Öğrenci, dış ticaret mevzuatı ile ilgili ihracat,ithalat, gümrük ve kambiyo mevzuatları hakkında kanun, tüzük ve yönetmelikleri öğrenecek ve ithalat,ihracat işlemlerinde mevzuatı uygulayabilecektir.


DT 214  Uluslararası Ticari Çevreler

 


DT 215  Uluslararası Satışlar ve Görüşmeler

Uluslararası satış ve anlaşmalar dersi; küresel kişisel satış ve uluslararası satış yönetiminin kurallarını içermektedir. Küreselleşme, karşılıklı kültürel görüşmeler, küresel pazarların tahmin edilmesi ve tanımlanması, küresel insan kaynakları gibi küresel çevrede satış yönetimi için önem taşıyan kavramları içerir


DT 216  Dış Ticarette Standardizasyon

Öğrenci dış ticarette standartizasyona ilişkin işlemlerini yapabilecektir. Standardizasyonun Gelişim Süreci. Standard Çeşitlerini Ayırt Etme. Standardizasyonun sağladığı yararları kavrama.