Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Dış Ticaret (Türkçe)

Program içi seçmeli dersler

DT 110 - Dış Ticarette Paket Programlar

 • Bu derste öğrencilerin ihracat entegre programını, ihracat sipariş takibini, ihracat yükleme takibini, ihracat evrakları hazırlamayı ve gümrük belge uygulamalarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.

DT 120 - Dış Ticarette Pazarlama Teknikleri

 • Bu dersin sonunda öğrenciler pazarlama tekniklerini öğrenecek ve dış ticaret sektöründe yeni pazarlama tekniklerini uygulayabileceklerdir. Ayrıca, uluslararası pazarlamanın teorik ve pratik alt yapısı, küresel pazarlama çevresi, yönetimi ve stratejileri incelenecektir.

DT 130 - Dış Ticaret Mevzuatı

 • Bu ders ile öğrencinin dış ticaret mevzuatını öğrenmesi, iş hayatında çalışırken yapacağı plan ve programları bu mevzuatlar çerçevesinde yürütmesi amaçlanmaktadır. Ek olarak, öğrencilerimiz dış ticaret mevzuatı ile ilgili ihracat, ithalat, gümrük ve kambiyo mevzuatları hakkında kanun, tüzük ve yönetmelikleri öğrenecek ve ithalat, ihracat işlemlerinde mevzuatı uygulayabilecektir.

DT 214 - Uluslararası Ticari Çevreler

 • Bu ders ile öğrencilerin küreselleşme ve uluslararası ticarete ilişkin; devletlerin ve uluslararası örgütlerin fonksiyonlarının zayıf ve güçlü yanlarını açıklayabilmesi, eleştirel ve analitik bakış açısı geliştirerek günümüz şartları ile bağlantı kurabilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, bu derste uluslararası ticareti düzenleyen ulusal ve uluslararası temel kurumlar aracılığı ile, Avrupa Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü, Dünya Ticaret Odası, Ticaret Anlaşmaları ve Diğer Uluslararası Örgütler (G-8,IMF, AGİT, AB, OECD vb.) küresel ve bölgesel ticaret ilişkileri üzerinde durulmaktadır.

DT 215 - Uluslararası Satışlar ve Görüşmeler

 • Uluslararası satış ve anlaşmalar dersi, küresel kişisel satış ve uluslararası satış yönetiminin kurallarını içermektedir. Küreselleşme, karşılıklı kültürel görüşmeler, küresel pazarların tahmin edilmesi ve tanımlanması, küresel insan kaynakları gibi küresel çevrede satış yönetimi için önem taşıyan kavramları içerir.

DT 216 - Dış Ticarette Standardizasyon

 • Bu dersle öğrencinin dış ticarette standardizasyona ilişkin kuruluşları ve işlemleri ayırt edebilmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca, dış ticarette standartizasyona ilişkin işlemleri yapabilecek, standardizasyonun gelişim sürecini anlayabilecek, standard çeşitlerini ayırt etme becerisi kazanabilecek ve standardizasyonun sağladığı yararları kavrayabilecektir.

DT 217 - Uluslararası Pazarlama

 • Bu derste firmaların uluslararası pazarlama yoluyla nasıl pazar seçecekleri ve hangi stratejileri kullanarak pazarda başarı sağlayacakları temelinde eğitim verilmektedir. Uluslararası pazarlama ile ilgili temel kavramları, uluslararası alandaki temel aktörleri ve süreçleri etkileyen faktörleri, pazar seçimi ile giriş politikaları öğretilmektedir.

ING 215 - Uluslararası Ticaret İngilizcesi

 • Bu ders, uluslararası ticaret ile ilgili terminolojiyi öğretmeyi, gerekli iletişim dilinin kavranmasını geliştirmeyi ve uluslararası ticaret işlemlerinde temel yazılı ve sözlü iletişimin kurulabilmesini amaçlamaktadır.

MINT 230 - Meslek Etiği

 • Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini değerlendirmek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri belirlemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını irdelemek ve sosyal sorumluluk sürecini değerlendirmek gibi başlıklar dahilinde eğitim verilmektedir.

MPAZ 110 - Sunum Teknikleri

 • Bu derste, etkili sunum tekniklerinin teorik ve pratik tüm yönleri uygulama ağırlıklı olarak öğretilmektedir. İletişimin yazılı, sözlü ve sözsüz unsurları, etkili bir sunum hazırlamak için gerekli aşamalar ve sunum esnasında karşılaşılacak sorunlar ile bunların çözümleri değerlendirilmektedir.

MTOI 220 - Koçluk, Liderlik ve Kariyer Yönetimi

 • Dersin amacı, öğrencilere iş ve özel yaşamlarında koçluğu doğal bir liderlik tarzı olarak ortaya koymaları yönünde gerekli koçluk yaklaşımlarını öğretmektir. Bu kapsamda öğrenciler temel koçluk becerileri ile liderlik stillerini öğreneceklerdir. Kendilerini değerleri, güçlü ve gelişim alanları ile daha iyi tanıyacaklar ve keşfettikleri kendi liderlik stillerinde koçluk yaklaşımını nasıl sergileyebileceklerini öğreneceklerdir.

MTOI 225 - Girişimcilik

 • Bu ders girişimcilik ile ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Kosgeb Destek Programı Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile eş değer olup dersten başarılı olan öğrencilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Bu belge ile öğrencilere kurmayı planladıkları işler için Kosgeb’den destek sağlanabilecektir.

MTOI 230 - Tüketici Davranışı

 • Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları, tüketici davranış araştırması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.

RTV 140 - Temel İletişim Bilgileri

 • Öğrencilerimizin kendilerini tanıma, ifade etme, içinde bulundukları sosyo-kültürel yapıya uygun olarak etkin ilişkiler geliştirme gibi becerileri kazanmaları, bu dersin amaçları arasında yer almaktadır. Bu nedenle, öğrencilerimizin kariyer hayatlarında ihtiyaç duyacakları yazılı, sözlü ve sözlü olmayan iletişim ile ilgili yeterlilik kazanmalarını sağlamak amacıyla kuramsal ve pratik eğitim verilmektedir.

RTV 240 - Kurumsal İletişim

 • Kurumsal iletişime yönelik temel kavramlar, kurumların farklı paydaşlarına yönelik olarak değişik amaçlarla gerçekleştirdikleri iletişim çalışmaları ve bu çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler ele alınmaktadır.
 

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.