MESLEK YÜKSEKOKULU

Dış Ticaret (Türkçe)

Dış Ticaret Programı'na Hoş Geldiniz


Dış Ticaret Programı'nın amaçları:

 • Uluslararası piyasaların ve devletler arası ekonomik, ticari ilişkilerin ihtiyaç duyduğu ve talebini karşılayacak, ülkemizin ihracat süreçlerine değer katacak personeli yetiştirmektir.
 • Türkiye’nin en büyük limanlarından ve ticaret merkezlerinden biri olan İzmir şehrinin ihtiyaçlarından yola çıkarak küreselleşmenin getirdiği ekonomik kapasitenin değerlendirilmesinde önemli bir yere sahip olan dış ticaret eğitiminin en yetkin şekilde verilmesi hedeflenmektedir.
 • Küresel piyasalarda büyük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası ticaretin her alanında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyacı olan gümrük mevzuatı, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına hâkim, ithalat, ihracat, ticaret hukuku vev uluslararası rekabet kuralları konularında eğitim almış mezunlar yetiştirilmektedir.
 • Ülkemizin dış ticaretinin önemli bir bölümünü Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yapması ve AB’ye uyum süreci nedeniyle öğrencilerimiz, iki yıllık program boyunca dış ticaret politikaları, AB mevzuatı ve entegrasyonu konularında da eğitim almaktadır ve dış ticaret terminolojisine uygun mesleki yabancı dil yeterliliğine sahip olmaktadır.

Dış Ticaret Programı'nı bitiren öğrencilerimizin unvanı:

 • Dış Ticaret Programı'nı başarıyla bitiren öğrencilerimiz, "Dış Ticaret Meslek Elemanı" unvanıyla mezun olmaktadır. Ancak, sektörde çalıştığı alana uygun olacak şekilde farklı unvanlara sahip olma durumları da vardır. Örneğin, ihracat yapan uluslararası bir firmada işe başlayacak mezunumuz "Dış Ticaret Uzmanı" olarak çalışabilmektedir.

Çalışma alanları:

 • Mezunlarımız ihracat yapan uluslararası şirketlerde, gümrük, lojistik veya nakliye firmalarında, danışmanlık veren kurumlarda, uluslararası ticari ve ekonomi kuruluşlarında, bankaların kambiyo bölümlerinde çalışma imkanına sahiptir.
 • Öğrencilerimiz, gümrük müşavirliği sınavlarında başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak Gümrük Müşavir Yardımcısı unvanına sahip olabilmektedir.

4 yıllık lisans programlarına geçiş imkanı:

 • İki yıllık eğitim sonrası, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile aşağıdaki 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapılabilmektedir:
  • İşletme
  • İktisat
  • Lojistik Yönetimi
  • Bankacılık
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • Ekonomi
  • Ekonomi ve Finans
  • Finans ve Bankacılık
  • Sermaye Piyasası
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
  • Uluslararası Finans
  • Uluslararası Finans ve Bankacılık
  • Uluslararası İlişkiler
  • Uluslararası İşletme Yönetimi
  • Uluslararası Ticaret
  • Uluslararası Ticaret ve Finansman
  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
  • Yönetim Bilişim Sistemleri

*Lisans programlarına dikey geçiş yapan öğrencilerimiz, Dış Ticaret Programı'nda aldığı dersleri saydırabilme şansına da sahip olabilmektedir.