MESLEK YÜKSEKOKULU

Dış Ticaret (Türkçe)

Dış Ticaret Programı'na Hoş Geldiniz


Dış Ticaret programı, özellikle son yıllarda giderek artan devletler arası ekonomik ve ticari ilişkilerin ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmeyi hedeflemektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük liman ve ticaret merkezlerinden biri olan İzmir şehrinin de ihtiyaçlarından yola çıkarak ve küreselleşmenin getirdiği ülkeler arası karşılıklı bağımlılığın ve giderek genişleyen ekonomik kapasitenin değerlendirilmesi zorunluluğunun da farkında olarak son derece önemli bir yere sahip olan dış ticaret eğitimini en yetkin şekilde vermeyi hedeflemektedir. İzmir Ticaret Odası mesleki bağlantıları kapsamında öğrencilerimize staj ve iş konularında geniş olanaklar sunulmaktadır.

Dış Ticaret programının amacı, günümüzün küresel piyasa ortamında büyük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası ticaretin her alanında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyacı olan gümrük mevzuatı, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına hâkim, ithalat-ihracat, ticaret hukuku, uluslararası rekabet kuralları konularında eğitim almış ve pratik bilgilerle donatılmış elemanları yetiştirmektir. Ülkemizin dış ticaretinin önemli bir bölümünü Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yapması ve AB’ye uyum sürecinde mevzuatların uyumlaştırılması süreci nedeniyle öğrencilerimiz iki yıllık program süresince, dış ticaret politikaları, AB mevzuatı ve entegrasyonu konularında eğitim almakta ve dış ticaret terminolojisi kapsamında mesleki yabancı dil eğitimi görmektedir. Dış Ticaret programını başarıyla bitiren öğrencilerimiz, "Dış Ticaret Meslek Elemanı" ünvanıyla mezun olmaktadır.

Mezun öğrencilerimizin ithalat-ihracat şirketlerinde, işletmelerin dış ticaret bölümlerinde, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük ve nakliye firmalarında, uluslararası ekonomik kuruluşlardan çok uluslu firmalara kadar pek çok alanda çalışma olanağı mevcuttur. Gümrük müşavirliği sınavlarında başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak Gümrük Müşavir Yardımcısı ünvanını alabilmektedirler. İki yıllık bir eğitim sonrası, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ya da diğer üniversitelerin özellikle İşletme, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finans gibi dört yıllık lisans programlarına geçiş yapılabilir.
 
 
2019 yılında başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun ortakları olduğu "İhracat Destek Ofisi" projesi (http://www.izto.org.tr/tr/ihracat-destek-ofisi) kapsamında Dış Ticaret programı öğrencilerimiz, İZTO üyesi 42 KOBİ'ye (Küçük ve Orta Ölçekli İşletme) ihracat konusunda destek vermektedir.