Faydalı Linkler

Dışişleri Bakanlığı 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müşavirlikleri Siteleri  
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  
Hazine Müsteşarlığı
T.C. Kalkınma Bakanlığı
Avrupa Birliği Bakanlığı
T.C. Merkez Bankası
Eximbank
TUİK -Türkiye İstatistik Kurumu
KOSGEB- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri 
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 
Denizli İhracatçı Birlikleri 
Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği 
Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği
Ege İhracatçı Birlikleri  
Güney Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği
İstanbul İhracatçı Birlikleri 
Karadeniz İhracatçı Birlikleri 
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri  
Uludağ İhracatçı Birlikleri 


SEKTÖRLE İLGİLİ ULUSAL LİNKLER

TİM – Türkiye İhracatçılar Meclisi
DTY- Dış Ticaret Forumu
İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
TOBB – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TUSİAD – Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
DEİK – Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
İKV – İktisadi Kalkınma Vakfı 
TGSD – Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği 
TTSİS – Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası


SEKTÖRLE İLGİLİ ULUSLARARASI LİNKLER

AB Resmi Sitesi
AB Komisyonu Resmi Sitesi 
AB Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü Sitesi 
AB Komisyonu Mevzuat Sitesi 
WTO – World Trade Organization
OECD – (Organisation for Economic Co-operation and Development)
WCO – (World Customs Organization)