DT 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Ticarette Belgeler, Ödeme Şekilleri, Incoterms
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 102
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin dış ticaret uygulamalarında kullanılan başlıca dokumanlar ile bunların işlevleri ve kullanım alanlarını bilmesi, dış tıcaret işlemlerınde kullanılan teslim ve ödeme şekillerini genel kavramları ve uygulama alanları ile birlikte öğrenmesi hedeflenmekedir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dış ticaret işlemlerinde kullanılan teslim şekillerine ait kavramları öğrenmek
  • Dış ticaret işlemlerinde kullanılan ödeme şekillerini bilmek, genel kavramları ve uygulamalarını ayırt edebilmek
Ders Tanımı Öğrenci, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeleri tanıyacak ve uygulama alanlarını analiz edebilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve temel konuların tanıtımı -
2 Dış ticaretin genel işleyiş mekanizması Kemer, O. B. (2013). “İhracat-İthalatta Örnek Olaylar”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN: 6053071273, s. 1–28.
3 Dış ticarette kullanılan taşıma belgeleri, sigorta belgeleri ve finansman belgelerinin örnekleri ile incelenmesi Kaya, F. & Turguttopbaş, N. (2012). “Dış Ticaret İşlemleri”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN: 9750611957, s. 63–77.
4 Dış ticarette kullanılan ticari belgeler ve resmi belgelerin örnekleri ile incelenmesi Kaya, F. & Turguttopbaş, N. (2012). “Dış Ticaret İşlemleri”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN: 9750611957, s. 63–77.
5 Örnek olay uygulaması ile belgelerin doldurulması Kemer, O. B. (2013). “İhracat-İthalatta Örnek Olaylar”, Anadolu Üniversitesi Yayınları. ISBN: 6053071273.
6 Dış ticarette kullanılan gümrük beyannamesinin örnek olay ile incelenmesi Canıtez, M. & Oktay, N. (2012). “Gümrük Mevzuatı”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN: 9750612770, s. 42–58.
7 Ara sınav Ara Sınav
8 Dış ticarette kullanılan ödeme şekillerinin incelenmesi Kaya, F. & Turguttopbaş, N. (2012). “Dış Ticaret İşlemleri”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN: 9750611957, s. 78–102.
9 Dış ticarette kullanılan ödeme şekillerinin incelenmesi Kaya, F. & Turguttopbaş, N. (2012). “Dış Ticaret İşlemleri”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN: 9750611957, s. 78–102.
10 Akreditifle ödemenin özellikleri ve türlerinin incelenmesi Temizel F. vd. (2012). “Dış ticaretin Finansmanı ve Teşviki”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN: 9750611834, s. 5–11.
11 Dış ticaret işlemlerinde kullanılan teslim şekillerinin genel prensipleri ve Incoterms genel özellikleri Kaya, F. (2017). "Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Yeni Mevzuat ve Belgeler". Beta Basım Yayım (6), ISBN: 6053337119, s. 25–27.
12 Incoterms 2010 gruplarının özelliklerinin incelenmesi Kaya, F. (2017). "Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Yeni Mevzuat ve Belgeler". Beta Basım Yayım (6), 6053337119, s. 28–33.
13 Incoterms 2010 gruplarının özelliklerinin incelenmesi Kaya, F. (2017). "Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Yeni Mevzuat ve Belgeler". Beta Basım Yayım (6), 6053337119, s. 28–33.
14 Teslim şekilleri ile ilgili örnek olayların incelenmesi Kaya, F. (2017). "Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Yeni Mevzuat ve Belgeler". Beta Basım Yayım (6), 6053337119, s. 35–43.
15 Dönem konularının genel değerlendirmesi -
16 Final sınavı Final sınavı

 

Dersin Kitabı
  • Kemer, O. B. (2013). “İhracat-İthalatta Örnek Olaylar”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN: 6053071273.
  • Kaya, F. & Turguttopbaş, N. (2012). “Dış Ticaret İşlemleri”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN: 9750611957.
  • Canıtez, M. & Oktay, N. (2012). “Gümrük Mevzuatı”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN: 9750612770.
  • Temizel F. vd. (2012). “Dış ticaretin Finansmanı ve Teşviki”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN: 9750611834.
  • Kaya, F. (2017). "Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Yeni Mevzuat ve Belgeler". Beta Basım Yayım (6), ISBN: 6053337119.
Önerilen Okumalar/Materyaller

-

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
14
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Dış Ticaret kavramları hakkında bilgi sahibidir

2

Dış Ticaret araç ve tekniklerini uygular

3

Dünya ticaretini ve ticaret yapısı hakkında bilgi sahibidir

4

Uluslararası ekonomi kavramlarını ve kavramsal altyapısını kullanır

X
5

Uluslararası Ticaret Kanunu’nu ve uygulamalarını tanır

X
6

İthalat ve ihracat kavramlarını ve uygulamalarını kullanır

7

İş akitlerini ve kavramsal yapısı hakkında bilgi sahibi olur

8

Farklı uluslararası kurum yapılarını tanır

9

Küresel ticaret uygulamalarını kullanır

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilmek, meslektaşları ve müşteriler ile iletişim kurar

11

Sözlü ve yazılı şekilde etkin iletişim kurar

12

Disiplinler arası alanlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olup bu becerileri çalışma ortamında kullanır

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest