DT 217 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Pazarlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 217
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Uluslararası pazarlama ile ilgili temel kavramları, uluslararası alandaki temel aktörleri ve süreçleri etkileyen belli başlı aktörleri incelemek, pazarları seçim ve giriş politikalarını değerlendirmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Firmalar neden uluslararası pazarlara girmek isterler sorusunun analizini yapabilecek,
  • Uluslararası pazar çekiciliğinin değerlendirebilecek,
  • Dış çevre faktörlerinin uluslararası bilgi kaynakları ile yorumlayabilecek,
  • Dış çevre faktörlerinin uluslararası pazarlara giriş stratejilerini açıklayabilecek,
  • Dış çevre faktörlerinin analizini yaparak çözüm önerisi sunabilecektir.
Tanımı Bu derste firmaların uluslararası pazarlama yoluyla nasıl pazar seçecekleri ve hangi stratejileri kullanarak pazarda başarı sağlayacakları incelenecektir

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Pazarlamaya Giriş Uluslararası Pazarlama Yönetimi Kitabı Bölüm 1, sf: 3-24
2 Uluslararası Ekonomik Çevre Uluslararası Pazarlama Yönetimi Kitabı Bölüm 2, sf: 35-44
3 Uluslararası Ticaret Çevresi Uluslararası Pazarlama Yönetimi Kitabı Bölüm 3, sf: 68-84
4 Sosyo-Kültürel Çevreler Uluslararası Pazarlama Yönetimi Kitabı Bölüm 3, sf: 98-107
5 Politik-Yasal Çevreler Uluslararası Pazarlama Yönetimi Kitabı Bölüm 4, sf: 126-153
6 Küresel Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması Uluslararası Pazarlama Yönetimi Kitabı Bölüm 9, sf: 311-321
7 Küresel Bölümlendirme, Hedef Pazarlama ve Konumlandırma Uluslararası Pazarlama Yönetimi Kitabı Bölüm 8, sf: 291-306
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Uluslararası Pazarlama Yönetimi Kitabı Bölüm 5, sf: 172-180
10 Uluslararası Pazarlarda Ürün ve Marka Kararları Uluslararası Pazarlama Yönetimi Kitabı Bölüm 7, sf: 285-308
11 Uluslararası Pazarlarda Fiyatlama Kararları Uluslararası Pazarlama Yönetimi Kitabı Bölüm 7, sf: 230-249
12 Uluslararası Pazarlarda Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım Uluslararası Pazarlama Yönetimi Kitabı Bölüm 6, sf: 214-227
13 Uluslararası Pazarlarda Pazarlama İletişimi Kararları Uluslararası Pazarlama Yönetimi Kitabı Bölüm 7, sf: 266-285
14 Dijital Çağda Uluslararası Pazarlama, Uluslararası Pazarlamada Liderlik, Etik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uluslararası Pazarlama Yönetimi Kitabı Bölüm 9, sf: 310-342
15 Dersin gözden geçirilmesi Ders Notları
16 Final Sınavı Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Beta Yayınları, 7. Baskı, 2012.

Diğer Kaynaklar

Erdoğan Taşkın, Uluslararası Pazarlama, Türkmen Kitabevi, 1. Baskı, 2012.

Emrah Cengiz, Ercan Gegez, Müge Arslan, Serdar Pirtini, Mehmet Tığlı, Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, Der Yayınları, 2007.

Ercan Gegez, Müge Arslan, Emrah Cengiz, Mert Uydacı, Uluslararası Pazarlama Çevresi, Der Yayınları, 2003.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
133

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması X
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması X
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması X
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest