DT 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Ticarette Standardizasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 216
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersle öğrencinin, dış ticarette standardizasyona ilişkin kuruluşları ve işlemleri ayırt edebilmesi sağlanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Standardizasyona ilişkin temel kavramları analiz etmek
  • Standardizasyonla ilgili kuruluşları ayırt etmek
  • Dış ticarette standardizasyon uygulamalarını kavramak
  • Standardizasyon çeşitlerini bilmek
  • Standardizasyon ile ilgili mevzuatları bilmek
Tanımı Öğrenci dış ticarette standartizasyona ilişkin işlemlerini yapabilecektir. Standardizasyonun Gelişim Süreci. Standard Çeşitlerini Ayırt Etme. Standardizasyonun sağladığı yararları kavrama.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Standardizasyona İlişkin Temel Kavramlar Ders Notu
2 Standardizasyonun Amaç ve İlkeleri Ders Notu
3 Standardizasyonun Sağladığı Yararlar Ders Notu
4 Standardizasyon Çeşitleri Ders Notu
5 Standardizasyon Çeşitleri Ders Notu
6 Ulusal Standardizasyon Kuruluşları Ders Notu
7 Tse’nin Belgelendirme Faaliyetleri Ders Notu
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları Ders Notu
10 İhracatta Standardizasyon Uygulamaları Ders Notu
11 İhracatta Standardizasyonun amaç ve İlkeleri Ders Notu
12 İhracatta Standart Denetimini İlişkin Kullanılan Belgeleri Ders Notu
13 İhracatta Standart Denetimine İlişkin Mevzuat Ders Notu
14 İhracatta Standart Denetimine İlişkin Mevzuat Ders Notu
15 Dönemin değerlendirilmesi Ders Notu
16 Final Sınavı Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Halil Seyidoğlu Uluslararası İktisat
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
142

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması X
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması X
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest