DT 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Lojistik ve Perakende Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 206
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin Lojistik ve Perakende Yönetimi hakkında bilgiye sahip olması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öğrencinin tedarik zinciri, lojistik yönetimi, perakendecilik, dış kaynak kullanımı, fiyatlandırma, ürün çeşitlendirme ve diğer pazarlama stratejileri gibi konuları bilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dağıtım kanalı ve tedarik zinciri üyelerini tanıyabilecektir
  • Perakende sektörü, mağaza yönetimi, mağaza atmosferi, görsel sunuşu öğrenebilecektir
  • Mağazalı perakendecilik, mağazasız perakendecilik ve online perakendecilik konularını kavrayabilecektir
  • Lojistik faaliyetlerinden yararlanabilecektir
Tanımı Öğrenci, Lojistik ve Perakende Yönetimi hakkında bilgiye sahip olacak, tedarik zinciri, lojistik yönetimi, perakendecilik, dış kaynak kullanımı, fiyatlandırma, ürün çeşitlendirme ve diğer pazarlama stratejileri gibi konuları öğrenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tedarik Zinciri ve Yönetiminin Tanımı Tüm dönem boyunca ön hazırlık teori ve uygulamayı içerir
2 Tedarik Zinciri işleyişi Tüm dönem boyunca ön hazırlık teori ve uygulamayı içerir
3 Tedarik Zincirinde Performans Yönetimi Tüm dönem boyunca ön hazırlık teori ve uygulamayı içerir
4 Tedarik Zincirinde Uygulamalar Tüm dönem boyunca ön hazırlık teori ve uygulamayı içerir
5 Lojistik ve Lojistik Yönetimi tanımı Tüm dönem boyunca ön hazırlık teori ve uygulamayı içerir
6 Fiziksel Dağıtım Tüm dönem boyunca ön hazırlık teori ve uygulamayı içerir
7 Dış Kaynak Kullanımı Tüm dönem boyunca ön hazırlık teori ve uygulamayı içerir
8 Bilgi Sistemi ve Entegre Lojistik Tüm dönem boyunca ön hazırlık teori ve uygulamayı içerir
9 Perakendeciliğe Giriş Tüm dönem boyunca ön hazırlık teori ve uygulamayı içerir
10 Perakendeci Kuruluşların Sınıflandırılması Tüm dönem boyunca ön hazırlık teori ve uygulamayı içerir
11 Perakende Pazar Stratejisi Tüm dönem boyunca ön hazırlık teori ve uygulamayı içerir
12 Perakende Kuruluş Yerleri Tüm dönem boyunca ön hazırlık teori ve uygulamayı içerir
13 Ürün çeşitlendirilmesinin Planlanması Tüm dönem boyunca ön hazırlık teori ve uygulamayı içerir
14 Fiyatlandırma Tüm dönem boyunca ön hazırlık teori ve uygulamayı içerir
15 Dönemin gözden geçirilmesi Tüm dönem boyunca ön hazırlık teori ve uygulamayı içerir
16 FİNAL FİNAL

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
21
Final / Sözlü Sınav
1
50
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması X
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması X
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması X
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest