DT 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tarımsal Ürünlerin İhracatı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 203
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Türkiye’de tarım sektörünün ekonomi içerisindeki yeri,başlıca tarımsal ürünler üretiminin hacmi,ihracattaki yeri tarımsal pazarlamanın önemini arttırmaktadır.Tarımsal üretimin artışı ile birlikte;artan talep,toplumun gelir düzeyinin yükselmesi,tarımsal sanayinin gelişimini ve ürün çeşitlendirmeleri pazarlama kapsamını genişletmekte,gelişmiş ülkelerde ve Avrupa Birliği’nde olduğu gibi ülkemizde de tarımsal ürünler ve gıda maddeleri pazarlaması ve ilgili mevzuat giderek önem kazanmaktadır.Bu ders,bu gerçekler ışığında temek konular ve pazarlama yönetimi problemlerinide analiz etmeyi,ayrıca başlıca ürünlerin pazarlama mekanizmalarını incelemeyi hedeflemektedir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tarımsal üretimin özellikleri ve pazarlamanın önem ve özelliklerini kavrar
  • Pazarlama yönetimi fonksiyonlarını tarımsal ürünler açısından (diğer tüketim malları ve endüstriyel ürünlerden farklı olarak) öğrenir
  • Başlıca (bitkisel ve hayvansal ürünlerin) pazarlama uygulamaları hakkında kazanımlar gerçekleşir
  • Pazarlamanın önem ve özelliklerinin kavrar
  • Uluslar arası ve iç pazardaki tarım ürünleri ticaretinin anlar
Tanımı Tarımsal ürünler pazarlaması hem tarımsal ürünlerin özelliğinden hem de büyük bir Pazar potansiyeli oluşturduğundan dolayı özel bir disiplin olarak ele alınıp,öğretilmektedir

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tarımın ve Tarımsal Üretiminin Özellikleri,Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri Uygulama,teori
2 Tarımsal Ürünler Arz ve Talebin Özellikleri,Tarımsal Ürünler Pazarı ve Genel Denge,Fiyatlar Uygulama,teori,ödev
3 Tarım Politikası ve Uygulanan Politikaların Üretim ve Pazarlamaya Etkileri Uygulama,teori,ödev
4 Tarımsal Pazarlama Yönetimi Fonsiyonları ve Pazarlamada Rol Oynayan Güçler Uygulama,teori
5 Pazarlama Kanalları,Tarımsal Pazarlamada Aracılar,Toptancılar Uygulama,teori
6 Tarımsal Pazarlamada Kooperatifler,Meyve-Sebze Halleri,Ticaret Borsaları,Mezatlar Uygulama,teori
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Tarımsal Pazarlamada Kamu Kruluşları:TEKEL,TMO,Ş.F.A.Ş ve ÇAYKUR Uygulama,teori.ödev
9 Tarımsal Pazarlar Enformasyon Sistemi ve Pazar Araştırmaları Uygulama,teori
10 Başlıca Bitkisel Ürünler (Bakliyat,Yaş Meyve-Sebze) Pazarlaması Uygulama,teori
11 Başlıca Hayvansal Ürünler (Et ve Et Ürünleri,Süt ve Süt Ürünleri) Pazarlaması Uygulama,teori,ödev
12 Organik Ürünler ve Pazarlaması Uygulama,teori
13 Uluslararası Tarım Ürünleri Ticaret ve İç Pazarlar Uygulama,teori,ödev
14 Sürdürülebilir Tarım ve Sürdürülebilir Pazarlama Uygulama,teori
15 Genel Tekrar Genel Tekrar
16 Final Final

 

Dersin Kitabı Turan Güneş.Tarımsal Pazarlama Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ankara (1999) * Oğuz Yurdakul Tarım Ürünleri Pazarlaması Çukurova Üniversitesi Genel Yayınları NO:127 Adana (1996)
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
137

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması X
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması X
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması X
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest