Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Dış Ticaret Programı’nın amacı nedir?

Cevap: Dış Ticaret programının amacı, günümüzün küresel piyasa ortamında tüm büyük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası ticaretin her alanında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyacı olan gümrük mevzuatı, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına hâkim, ithalat-ihracat, ticaret hukuku, uluslararası rekabet kuralları konularında eğitim almış ve pratik bilgilerle donatılmış elemanları yetiştirmektir. 

Ülkemizin dış ticaretinin önemli bir bölümünü Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yapması ve AB’ye uyum sürecinde mevzuatların uyumlaştırılması süreci nedeniyle iki yıllık program süresince, öğrencilerimiz AB mevzuatı ve entegrasyonu, dış ticaret politikaları konularında da bilgilendirilmekte ve dış ticaret terminolojisi kapsamında mesleki yabancı dil eğitimi verilmektedir.

 

Soru: Programın puan türü nedir?

Cevap: Programın puan türü YGS-6’dır. Programa ÖSYM’nin belirlediği mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden sınavsız ve YGS puanına göre de sınavla yerleştirme yapılacaktır. Konu ile ilgili bilgiye ÖSYM kılavuzlarından ulaşılabilir.

 

Soru: Hangi dersler verilmektedir?

Cevap: Öğretim programına http://dt.ieu.edu.tr/tr/curr linkinden ulaşılabilir

 

Soru: Dört yıllık programlara geçiş olanakları nelerdir?

Cevap: Mezunlarımız arzu ettikleri takdirde ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey geçiş sınavına katılarak fakültelerin, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama gibi bölümlerine geçiş yapabilirler. Ayrıca mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3. sınıfına sınavsız dikey geçiş yapma hakları vardır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun öngördüğü Lisans bölümlerinde eğitimini tamamlayan mezunlar SMMM olabilmek için gerekli şartları yerine getirerek SMMM olabilirler.

 

Soru: Staj Süresi Kaç Gündür? Nerelerde Staj Yapılır?

Cevap: Öğrencilerimiz mezun olmak için 40 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. Stajlar, staj komisyonlarının onayı ile lojistik ve dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların ilgili departmanlarında, çeşitli ticaret ve sanayi odalarında, serbest bölge idarelerinde, bankalarda ve muhasebe departmanlarında yapılabilmektedir.