RTV 250 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Haber Yazımı Atölyesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 250
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Gazeteciliğin tarihsel gelişimini, temel kavramlarını ve toplumsal rolünü teorik ve uygulamalı olarak öğretmek. Kendilerinin de içinde bulunduğu ortamdan yani üniversite kampüsünden haber bulup, yazmayı, bunun gazete sayfalarına uygulamasını öğretmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Haberin ve haberciliğin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilir,
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Haberin ve haberciliğin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilir,
  • Haber ve haber yapım sürecine ilişkin kavramları öğrenebilir,
  • Haber olgusunu anlayabilir,
  • Gazeteciliğin toplumsal rolünü kavrayabilir,
  • Gazetecilik mesleğinin temel kavramları ile ilgili bilgi sahibi olabilir,
  • Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilir,
  • Habercilikte yeni medya kaynakları hakkında bilgi sahibi olabilir,
Tanımı Gazetecilik ve haberciliğin temel ve etik kavramları, haber oluşturma ve yazma süreçleri öğrencilere öğretilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriği ile ilgili genel bilgilendirme
2 Haber kavramı, tanımı ve çeşitleri. Haberin önemi, özellikleri ve yapım süreci. Haber değeri, haber ölçütleri, haber olma özellikleri Haber kavramı, tanımı ve çeşitleri. Haberin önemi, özellikleri ve yapım süreci. Haber değeri, haber ölçütleri, haber olma özellikleri ile ilgili ders notları öğrencilere verilecektir.
3 Haber yazma kuralları ve haberde yer alması gereken öğeler. Haber araştırma ve toplama yöntemleri. Gazeteci ve haber kaynakları ilişkisi (uygulama) Haber yazma kuralları ve haberde yer alması gereken öğeler. Haber araştırma ve toplama yöntemleri. Gazeteci ve haber kaynakları ilişkisi ile ilgili ders notları öğrencilere verilecektir.
4 Haber araştırma yazma uygulama Haber araştırma yazma uygulama ile ilgili ders notları öğrencilere verilecektir
5 Haber araştırma yazma uygulama Haber araştırma yazma uygulama ile ilgili ders notları öğrencilere verilecektir
6 Haber araştırma yazma uygulama Haber araştırma yazma uygulama ile ilgili ders notları öğrencilere verilecektir
7 Gazetecilik etiği ve haberciliğin ilkeleri. Gazetecilik ve toplum ilişkisi Gazetecilik etiği ve haberciliğin ilkeleri, gazetecilik ve toplum ilişkisi ile ilgili ders notları öğrencilere verilecektir.
8 Ara Sınav
9 Haber araştırma yazma uygulama Haber araştırma yazma uygulama ile ilgili ders notları öğrencilere verilecektir.
10 Haber araştırma yazma uygulama Haber araştırma yazma uygulama ile ilgili ders notları öğrencilere verilecektir.
11 Çağdaş gazetecilik türleri. Yeni iletişim ve bilgi teknolojileri Çağdaş gazetecilik türleri. Yeni iletişim ve bilgi teknolojileri ile ilgili ders notları öğrencilere verilecektir.
12 Haber araştırma yazma uygulama Haber araştırma yazma uygulama ile ilgili ders notları öğrencilere verilecektir.
13 Haber araştırma yazma uygulama Haber araştırma yazma uygulama ile ilgili ders notları öğrencilere verilecektir.
14 Haber araştırma yazma uygulama Haber araştırma yazma uygulama ile ilgili ders notları öğrencilere verilecektir.
15 Medya ve basın kurumlarında çalışma sistemleri Medya ve basın kurumlarında çalışma sistemleri ile ilgili ders notları öğrencilere verilecektir.
16 Proje Teslimi

 

Dersin Kitabı “Haber Toplama ve Yazma” ile “Sosyal Medya” Ders Notları
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
14
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması X
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest