RTV 240 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kurumsal İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 240
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Kurumsal iletişime yönelik temel kavramlar ve kurumun çalışanlar, müşteriler, hissedarlar, medya gibi farklı paydaşları ile gerçekleştirdikleri iletişim çalışmaları hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kurumsal iletişim kavramının kapsamını açıklayabilecektir.
  • Kurumsal iletişimi oluşturan temel kavramları tanımlayabilecektir
  • Kurumsal iletişimde kullanılan araçları tanıyabilecektir
  • Kurumsal iletişimin etik ilkelerini kavrayabilecektir
  • Firmaların kurumsal iletişim uygulamalarını örneklendirebilecektir.
Tanımı Kurumsal iletişime yönelik temel kavramlar, kurumların farklı paydaşlarına yönelik olarak değişik amaçlarla gerçekleştirdikleri iletişim çalışmaları ve bu çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler ele alınmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kurumsal İletişimin Tanımı, Kapsamı Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları
2 Paydaş Kavramı Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları
3 Kurum Kültürü Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları
4 Kurumsal Kimlik Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları
5 Kurumsal İmaj ve İtibar Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları
6 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları
7 Ara Sınav Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları
8 Kurumsal İletişimde Kullanılan Araçlar Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları
9 Kurumsal İletişimde Medya İlişkileri Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları
10 Kurumsal İletişimde Kriz Yönetimi Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları
11 Kurumsal İletişim ve Etik Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları
12 Sunumlar – Örnek Uygulamalar Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları
13 Sunumlar – Örnek Uygulamalar Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları
14 Sunumlar – Örnek Uygulamalar Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları
15 Dönemin değerlendirilmesi Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları
16 Final Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları

 

Dersin Kitabı Kurumsal İletişim - Teoriden Pratiğe, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Ders notları
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest