MISL 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISL 101
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin genel işletmecilik kavram ve konularını öğrenmesi ve işletmecilik uygulamalarını anlayabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • işletme ile ilgili güncel bir terminolojiye sahip olabilecek ve işletme ile ilgili tüm kavramlara hâkim olabilecek
  • işletmeleri değişik kriterlere göre sınıflayabilecek, yasal olarak şirketleri tanımlayabilecek
  • işletme gelir ve giderlerini açıklayabilecekler ve işletmelerin başa baş noktalarını hesaplayabilecek
  • işletme fonksiyonlarına hâkim olabilecek
  • işletmelerin yönetimi ile ilgili temel bilgiyi edinebilecek
  • işletmelerin topluma fayda sağlama kavramını ve sosyal sorumluluk kavramını açıklayabilecektir.
Tanımı “İşletme 1” dersi, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletme Bilimi ve İşletmeyi Tanıyalım Teorik Anlatım
2 İşletmenin Amaçları, İşlevleri, Türleri ve Çevresi Teorik Anlatım
3 Yönetim I (Temel Kavramlar, Tarihsel Gelişim) Teorik Anlatım
4 Yönetim II (Yönetim İşlevleri) Teorik Anlatım
5 Motivasyon Teorik Anlatım
6 Liderlik Teorik Anlatım
7 Pazarlama I (Tarihsel Gelişimi, Hedef Pazar ve Konumlandırma) Teorik Anlatım
8 Ara Sınav ARA SINAV
9 Ürün Teorik Anlatım
10 Fiyat Teorik Anlatım
11 Dağıtım Teorik Anlatım
12 Tutundurma/Halka İlişkiler Teorik Anlatım
13 Tüketici Davranışları ve Araştırma Teknikleri Teorik Anlatım
14 Sunumlar Teorik Anlatım
15 Dersin Gözden Geçirilmesi Sunum
16 Final Final

 

Dersin Kitabı

Prof. Dr. İsmet Mucuk (2016), Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul

Diğer Kaynaklar

Prof.Dr. Canan ÇETİN, Prof. Dr. Esin CAN MUTLU (2010), Temel İşletmeciliğe Giriş, BETA Yayınları, İstanbul

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
3
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
149

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması X
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest