DT 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Satışlar ve Görüşmeler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 215
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Uluslararası satış ve anlaşmalar dersinin amacı; küresel çevrede başarılı satış yönetimine etki eden temel faktörlerin anlaşılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • küresel çevreyi tanır.
  • küresel satış örgütleri, aracıyı seçme ve iletişime geçmeyi yorumlar.
  • anahtar kavramları tanımlar.
  • küresel satış süreci ve satış anlaşmaları ifadelerini tanır.
  • küresel satış yönetiminde kültürün rolünü açıklar.
  • takım çalışmasına katılır.
  • karşılıklı kültürel iletişim ve anlaşmaları karşılaştırır.
Tanımı Uluslararası satış ve anlaşmalar dersi; küresel kişisel satış ve uluslararası satış yönetiminin kurallarını içermektedir. Küreselleşme, karşılıklı kültürel görüşmeler, küresel pazarların tahmin edilmesi ve tanımlanması, küresel insan kaynakları gibi küresel çevrede satış yönetimi için önem taşıyan kavramları içerir

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Satış Nedir, Satış Yönetimi Ders Notları
2 Satış Süreci ve Bütçesi Ders Notları
3 Ücretlendirme ve Satış Teknikleri Ders Notları
4 Satışçı Eğitimi ve Motivasyon Ders Notları
5 Uluslararası Ekonomik, Politik ve Yasal Çevre Ders Notları
6 Kültür ve Satış Ders Notları
7 Kültürlerarası Farklılıkları Anlama ve Kültürel Değişkenler Ders Notları
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Kültürel Değişkenler ve Ürün Politikası Ders Notları
10 Kültürel Değişkenler ve Fiyatlandırma Ders Notları
11 Kültürel Değişkenler ve Tutundurma Ders Notları
12 Kültürel Değişkenler ve Pazarlama Startejisi Belirleme Ders Notları
13 Uluslararası Satış Yönetimi Ders Notları
14 Sunumlar Ders Notları
15 Derslerin Gözden Geçirilmesi Ders Notları
16 Final Final

 

Dersin Kitabı Yardımcı kaynaklar, ders notları ve internet
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
3
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
141

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması X
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması X
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması X
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest