DT 214 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ticari Çevreler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 214
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin küreselleşme ve uluslararası ticarete ilişkin; devletlerin ve uluslararası örgütlerin fonksiyonlarının zayıf ve güçlü yanlarını açıklayabilmesi, eleştirel ve analitik bakış açısı geliştirerek günümüz şartları ile bağlantı kurabilmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Küreselleşme ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek
  • Uluslararası ticareti düzenleyen kuruluşları ve fonksiyonlarını sıralayabilecek
  • Küreselleşme teriminin ekonomik ve siyasal boyutlarını tartışabilecek
  • Uluslararası ticaret anlaşmaları ve etkilerini analiz edebilecek
  • Dünya üretimi ve değişim organizasyonlarının ticari gelişimini tanımlayabilecektir. (IMF, GATT, DTÖ, UNCTAD)
Tanımı Bu derste uluslararası ticareti düzenleyen ulusal ve uluslararası temel kurumlar aracılığı ile, Avrupa Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü, Dünya Ticaret Odası, Ticaret Anlaşmaları ve Diğer Uluslararası Örgütler (G-8,IMF, AGİT, AB, OECD vb.) küresel ve bölgesel ticaret ilişkileri üzerinde durulmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası örgütlenme fikrinin doğuşu Mehmet Hasgüler ve Mehmet Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler, Alfa Yayınları, 2012, İstanbul. sy: 13-28
2 Uluslararası örgütlerin oluşumu ve tarihsel gelişimi Mehmet Hasgüler ve Mehmet Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler, Alfa Yayınları, 2012, İstanbul. sy: 28-65
3 Milletler Cemiyeti'nin kuruluşu, yapısı, görev ve fonksiyonları Mehmet Hasgüler ve Mehmet Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler, Alfa Yayınları, 2012, İstanbul. sy: 65-87
4 Birleşmiş Milletler'in kuruluşu, ilişkilendirilmiş uluslararası örgütler ve bağlı uzmanlık kuruluşları Mehmet Hasgüler ve Mehmet Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler, Alfa Yayınları, 2012, İstanbul. sy: 87-307
5 Avrupa kıtası ve Amerika kıtasındaki örgütlenmeler Mehmet Hasgüler ve Mehmet Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler, Alfa Yayınları, 2012, İstanbul. sy: 307-380
6 Üçüncü dünyadaki bölgesel örgütler: Arap Birliği, OPEC, OAPEC, Körfez İşbirliği Konseyi vb. Mehmet Hasgüler ve Mehmet Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler, Alfa Yayınları, 2012, İstanbul. sy: 380-439
7 Üçüncü dünyadaki bölgesel örgütler: Arap Birliği, OPEC, OAPEC, Körfez İşbirliği Konseyi vb. Mehmet Hasgüler ve Mehmet Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler, Alfa Yayınları, 2012, İstanbul. sy: 380-439
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Avrupa Konseyi Mehmet Hasgüler ve Mehmet Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler, Alfa Yayınları, 2012, İstanbul. sy: 317-327
10 Bölgesel nitelikli ekonomik örgütler: Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği Mehmet Hasgüler ve Mehmet Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler, Alfa Yayınları, 2012, İstanbul. sy: 338-352
11 Bölgesel nitelikli ekonomik örgütler: Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği Mehmet Hasgüler ve Mehmet Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler, Alfa Yayınları, 2012, İstanbul. sy: 338-352
12 Bölgesel Nitelikli ekonomik örgütler: Şanghay İşbirliği Örgütü, Güney Ortak Pazarı, Körfez İşbirliği Konseyi, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü vb. Mehmet Hasgüler ve Mehmet Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler, Alfa Yayınları, 2012, İstanbul. sy: 363-378
13 Küresel Ekonomik Örgütler: IMF, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü,UNESCO vb. Mehmet Hasgüler ve Mehmet Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler, Alfa Yayınları, 2012, İstanbul. sy: 138-165
14 Devletler ve Dış Ticaret Politikaları Mehmet Hasgüler ve Mehmet Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler, Alfa Yayınları, 2012, İstanbul. sy: 187-245
15 Genel Değerlendirme Ders Notu
16 FİNAL FİNAL

 

Dersin Kitabı

Mehmet Hasgüler ve Mehmet Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler, Alfa Yayınları, 2012, İstanbul.

Diğer Kaynaklar

Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
143

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest