DT 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki Gelişim Etkinlikleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 212
Bahar
0
2
1
2

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dış Ticaret Programı ile ilgili olsun olmasın, öğrencinin ilgi duyduğu alanlarda, üniversitemizde ve dışarıda düzenlenen sergi, konser, konferansları vb sosyal aktiviteleri takip etmesi ve katılması için teşvik etmek, Dönem başında belirlenen bir proje konusu ile ilgili olarak grup/takım çalışması halinde araştırma yapıp elde ettiği bilgileri dış ticaret alanında faaliyet gösteren bir işletme üzerinde uygulamak/incelemek ve tüm bulguları içeren bir rapor hazılayarak sunmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İlgili alanlar veya benzer bilim dalları ile ortak konular üzerinde çalışabilecektir
  • Verilen etkinlikler kapsamı çerçevesinde ortak sorunları tartışabilecektir
  • Sosyal ve kültürel etkinliklere katılım sonrasında sunum yapma becerisine sahip olabilecektir
Tanımı Mesleği ile ilgili alışılageldik alanların tekrar incelenmesi ve/veya değişim ve gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan fırsatların farkındalığının yaratılması için alan çalışması yaptırmak

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Davranış modülleri Uygulama, Teori, Ödev
2 İlişki yönetimi ve verimlilik, davranış seçimi Uygulama, Teori
3 İş ortamında stres kaynağı, ilişki ağı, güven ortamı Uygulama, Teori
4 Sütçüler, Sasalı genel antrepolar, İzmir Tır Gümrüğü saha ziyareti Saha ziyareti
5 Kişisel etkileşim ve modülleri Uygulama, Teori
6 Davranış modülleri a.Kurumsal b.Kişisel Uygulama, Teori
7 Manisa Organize San. Bölgesi saha ziyareti Saha ziyareti
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Ekip çalışması Uygulama, Teori
10 Anatilik düşünme, başkalarını geliştirme Uygulama, Teori
11 Düzen yönetimi, Ekip liderliği Uygulama, Teori
12 İş hayatında esneklik, Etki yaratma Uygulama, Teori
13 Saha Ziyaretleri Saha ziyareti
14 İş hayatında girişimcilik ve ilişki oluşturma Uygulama, Teori
15 İş hayatında insiyatif kullanma, Otokontrol ve Ticari zeka Uygulama, Teori
16 FİNAL FİNAL

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
1
30
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
4
Çalıştay
1
6
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
61

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması X
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması X
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması X
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest