DT 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Ticaret ve Hizmet Sektörü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 208
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin dış ticaretin önemli bir parçası olan hizmet sektörü ile olan ilişkisini öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası hizmetler ticaretinin özelliklerini ve çeşitlerini kavrayacaktır
  • Uluslararası hizmet sektörünün önemini kavrayacaktır
  • Dünya hizmetler sektörünü tanıyacak ve analiz edebilecektir.
  • Uluslararası hizmet sektörünün gelişimini etkileyen örgütler ve faktörleri bilecektir
Tanımı Dış ticaret ve Uluslar arası hizmetler ticaretinin tanımı, kapsamı, özellikleri, sınıflandırılması, anlaşmaları (GATS), karşılaştırılmaları (tablolar) analizler ve değerlendirilmeleri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dış Ticaretle ilgili genel bilgilerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi Tüm dönem için hazırlıklar teori, uygulama ve sunumları içermektedir.
2 Uluslar arası hizmetler ticaretinin tarihçesi ve önemi Tüm dönem için hazırlıklar teori, uygulama ve sunumları içermektedir.
3 Uluslar arası hizmetler ticaretinin tanımı ve kapsamı Tüm dönem için hazırlıklar teori, uygulama ve sunumları içermektedir.
4 Uluslar arası hizmetler ticaretinin özellikleri Tüm dönem için hazırlıklar teori, uygulama ve sunumları içermektedir.
5 Uluslar arası hizmetler ticaretinin çeşitleri ve bunların karşılaştırılmaları Tüm dönem için hazırlıklar teori, uygulama ve sunumları içermektedir.
6 Uluslar arası kuruluşların hizmet tanımı ve sınıflandırması Tüm dönem için hazırlıklar teori, uygulama ve sunumları içermektedir.
7 Dünya ticaret örgütü ve hizmetler ticareti genel anlaşması (GATS) nedir önemi ve özellikleri , maddelerin incelenmesi Tüm dönem için hazırlıklar teori, uygulama ve sunumları içermektedir.
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Dünya ticaret örgütü ve hizmetler ticareti genel anlaşması maddelerin incelenmesi Tüm dönem için hazırlıklar teori, uygulama ve sunumları içermektedir.
10 Uluslar arası hizmet sektörünün önemi, sebepleri ve gelişimini etkileyen faktörler Tüm dönem için hazırlıklar teori, uygulama ve sunumları içermektedir.
11 Bölgeler arası hizmet sektörlerinin tablosu (ithalat-ihracat) Tüm dönem için hazırlıklar teori, uygulama ve sunumları içermektedir.
12 Dünyada mal ve hizmet ticaretinin dağılımı ve Dünya hizmetler ticaretinin sayısal geliri-tablolar Tüm dönem için hazırlıklar teori, uygulama ve sunumları içermektedir.
13 Dünya hizmetler sektörünün serbestleşmesinin faydaları ve karşılaşılan engeller Tüm dönem için hazırlıklar teori, uygulama ve sunumları içermektedir.
14 Dış ticaret ve hizmet sektörünün ülkemiz açısından analizi ve değerlendirilmesi Tüm dönem için hazırlıklar teori, uygulama ve sunumları içermektedir.
15 Dış ticaret ve hizmet sektörünün ülkemiz açısından geliştirilmesi için alınması gereken tedbirler ve öneriler Tüm dönem için hazırlıklar teori, uygulama ve sunumları içermektedir.
16 FINAL FINAL

 

Dersin Kitabı Uluslararası hizmet ticareti (İKV-iktisadi kalkınma vakfı yayınları), AB ve uluslar arası hizmet ticareti ve anlaşmaları (Leyla Akşin), Hizmet pazarlaması (Doç.Dr.Sevgi Ayşe Öztürk)
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması X
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması X
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması X
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest