DT 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
E-Ticaret Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 207
Güz
1
2
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin elektronik ticaret uygulamalarını yapması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektronik ticaret faaliyetlerini planlayabilir
  • Elektronik ticaret faaliyetlerini yürütebilir
  • İnternet ve teknolojik gelişmelerin ticaret hayatında ki önemini açıklayabilir
  • Küresel piyasalarda e ticaret uygulamalarını açıklayabilir
  • Elektronik ticaret trendlerini açıklayabilir
Tanımı E- ticaret faaliyetlerini planlayabilme, yürütebilme

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektronik Ticaret ve E-iş nedir, E-iş kapsamı ERP yazılımlarının işlevleri , özellikleri, sağlayıcıları Ders Notu
2 Elektronik Ticaret ve E-iş nedir, E-iş kapsamı ERP yazılımlarının işlevleri , özellikleri, sağlayıcıları Ders Notu
3 Elektronik Ticaret Araçları - Google arama uzmanı olmak, Web performans ölçümleri Ders Notu
4 Elektronik ticarette istatistiklerin önemi, pazarlamaya etkileri ve kurumsal bağlantıları Elektronik Ticarette temel kavramlar Ders Notu
5 E-Girişimci kimdir, mali sorumlulukları ve şirket tipleri nelerdir. Mesafeli Sözleşme mevzuatı ve bu kapsamda sözleşme örnekleri incelemesi. Ders Notu
6 Dış Ticarette e-girişimciye tanınan yasal fırsatlar, e-fatura zorunluluğu, dijital imza ve zaman damgası Ders Notu
7 Elektronik Dış Ticaret Pazar Araştırmaları Ders Notu
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Elektronik Dış Ticarette Firma tanıtım mektubu ve ürün katalogları hazırlamak, alıcılarla bağlantıya geçme teknikleri Ders Notu
10 Elektronik Ticaret B2C Teknik Terimleri, Ders Notu
11 Elektronik Ticarette Ödeme Şekilleri ve Sanal Mağaza Açma süreçleri Ders Notu
12 Elektronik Ticarette Sanal Mağaza Açma Süreçleri ve maliyet analizleri Ders Notu
13 Elektronik Ticarette Arama Motoru Optimizasyonları (SEO-SEM) Ders Notu
14 Elektronik Ticarette Arama Motoru Optimizasyonları (SEO-SEM) Ders Notu
15 Dönemin gözden geçirilmesi Ders Notu
16 Final Sınavı Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

İnanç Alikılıç – E-Ticaret Sunumları

Diğer Kaynaklar Şule Özmen E Ticaret : Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
83

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması X
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması X
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması X
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest