DT 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Ticarette Tutundurma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 205
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Uluslar arası pazarlama, iletişim ve satış kabiliyetlerini arttırmak, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına göre pazarlama iletişimi kampanyası hazırlamayı öğretmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama iletişimi elemanlarını etkili kullanarak hedef kitleye ulaşabilir
  • Müşteri sadakati yaratabilir
  • Şirket ve marka imajı yaratarak şirket satışlarını arttırabilir
  • İletişim kabiliyetlerini arttırabilir
  • Satış yönetimi kabiliyetlerini arttırabilir
Tanımı Pazarlama iletişimi kavramı ve elemanlarını tanıyabilme

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş, Ders İçerikleri Tanıtımı Uygulama,teori,
2 Pazarlama/Uluslar arası Pazarlama İletişimine Giriş ve Pazarlamanın Temelleri Uygulama,teori,
3 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Uygulama,teori,
4 Tutundurma Fırsatları Analizi Uygulama,teori,
5 Tüketici Davranışları / Sektör ve Rekabet Analizi Uygulama,teori, ödev
6 Marka ve Kurumsal İmaj Yönetimi Uygulama,teori, ödev
7 Reklam Yönetimi ve Reklam Araçları Seçimi Uygulama,teori, ödev
8 Tüketici Promosyonları ve Ticari Promosyonlar Uygulama,teori, ödev
9 ARA SINAV ARA SINAV
10 Halkla İlişiler ve Sponsorluk Uygulama,teori, ödev
11 Kişisel Satış Uygulama,teori,
12 Veritabanı Pazarlaması ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) Uygulama,teori,
13 İnternet Pazarlaması Uygulama,teori,ödev
14 Hizmet Pazarlaması Uygulama,teori,
15 Pazarlama Yönetiminde Organizasyon, Uygulama ve Denetim Uygulama,teori,
16 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI

 

Dersin Kitabı Yavuz Odabaşı, Mine Oyman, Pazarlama İletişimi Yönetimi, Mediacat Kitapları,
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
138

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması X
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması X
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması X
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest