DT 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Ticarette Pazarlama Araştırmaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 204
Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Pazarlama araştırmasını öğrenmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama araştırması tasarımını yapabilecektir
  • Pazarlama araştırması tasarımını uygulayabilecektir
  • Pazarlama araştırması ile ilgili rapor yazabilecektir
  • Pazarlama araştırmasında problem ve amacı tespit edebilecektir
Tanımı Dış ticarette pazarlama,analiz, ölçme ve ölçeklendirme

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pazarlama Araştırmasına Giriş Kitap
2 Pazar Araştırma Süreci Kitap
3 Keşifsel Araştırma ve Kalitatif Çalışma Sunum
4 İkincil Veri Toplama-Quiz Örnek Olay Çözümü
5 Anketle Veri Toplama Örnek Olay Çözümü
6 Gözlem Örnek Olay Çözümü
7 Deney Örnek Olay Çözümü
8 Ara Sınav Örnek Olay Çözümü
9 Ölçme ve Ölçekleme Örnek Olay Çözümü
10 Anket Tasarımı Proje Konuları
11 Örnekleme Süreci Proje Çalışması
12 Veri Analizine Giriş Proje Çalışması
13 Veri Analizi Proje Çalışması
14 Raporlama Örnek Olay
15 Proje Kontrol Proje Çalışması
16 Proje Kontrol Proje Çalışması

 

Dersin Kitabı Pazarlama Araştırmaları- A. Ercan Gegez- Beta Yayınları
Diğer Kaynaklar Müşteri Algısında Müşteriler / İzmir Kentsel Pazarlama Araştırma Sonuçları Sunumu / Gayrimenkulde Pazarlama Süreci

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
16
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
16
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
171

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması X
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması X
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması X
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest