DT 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İhracatta Planlamanın Temel Unsurları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 202
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı İhracatın doğru planlanması ve başarı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ülkemizin dış ticaret mevzuatı hakkında bilgi sahibi olabilecektir
  • İhracat ve ithalat işlemlerinde mevzuatı uygulayabilecektir
Tanımı İhracatta planlama

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İhracat Planlaması-Amaç Slaytlara ulaşım
2 IP Fonksiyonu Nedir? Slaytlara ulaşım
3 Pazarlama Araştırmaları, Müşteriler Örnek Olay Çözüm
4 Paza Araştırması, Rekabet, Quiz Örnek Olay Çözüm
5 Dilimleme-Ürün Seçimi Proje Konuları
6 Dilimleme-Pazar Seçimi Örnek Olay Çözüm
7 Pazarlama Hedefleri Örnek Olay Çözüm
8 Finansal Hedefler Proje Takibi
9 Ara Sınav Ara Sınav
10 Organizasyonel Hedefler Proje Takibi
11 İhracat Ürünü Örnek Olay Çözüm
12 Fiyatlama Proje Takibi
13 Dağıtım Proje Takibi
14 Promosyon, Quiz Proje Takibi
15 Aksiyon Planı Proje Takibi
16 Final Sınavı Proje Teslimi

 

Dersin Kitabı Eğitimcinin notları ve slaytları
Diğer Kaynaklar Export Marketing Planner/İhracat Yol Haritası-Örnek İhracat Planı/SBA Export Business Planner

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması X
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması X
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması X
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest