DT 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gümrük İşlemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 201
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersle öğrencinin gümrük mevzuatına uygun olarak gümrük işlemlerini yapmasını sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gümrük mevzuatını tanır
  • Gümrük rejimlerini uygular
  • Gümrüklemeyi yapar
  • Gümrük vergilerini hesaplar
  • Gümrükte temsil yöntemlerini anlar
Tanımı Öğrenci, gümrük mevzuatını tanıyacaktır. Gümrüklerde uygulanacak temel mevzuatı tanıyabilecektir. Gümrüklerde temsil yöntemlerini ayırt edebilecektir. Gümrük vergilerini hesaplayabilecektir. Eşyanın menşeini ve gümrük kıymetini tespit edebilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gümrüklerle İlgili Temel Ders Notu
2 Gümrük Mevzuatı Ders Notu
3 Gümrüklerde Temsil Yöntemleri Ders Notu
4 Gümrük Tarifeleri ve Türkiye Gümrük Tarife Giriş Cetveli Ders Notu
5 Gümrük Vergilerinin Hesaplanması Ders Notu
6 Eşyanın Menşei Ders Notu
7 Eşyanın Gümrük Kıymeti Ders Notu
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Gümrük Rejimleri Ders Notu
10 Eşyanın Gümrüğe Sunulması Ders Notu
11 Gümrükçe Onaylanmış İşlem Ders Notu
12 Gümrük Beyan Yöntemleri Ders Notu
13 Eşyanın Muayenesi Ders Notu
14 Eşyanın Tahlili ve Teslimi Ders Notu
15 Dönemin gözden geçirilmesi Ders Notu
16 Final Final

 

Dersin Kitabı M. Vefa Toroslu, “Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe” Beta Yayınları İstanbul 1999 www.tmsk.org.tr/
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
3
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
24
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
137

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması X
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması X
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması X
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest