DT 130 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Ticaret Mevzuatı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 130
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin dış ticaret mevzuatını öğrenmesi, iş hayatında çalışırken yapacağı plan ve programları bu mevzuatlar çerçevesinde yürütmesi amaçlanmaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ülkemizin Dış ticaret mevzuatının öğrenilmesi
  • İhracat ve İthalat işlemlerinde mevzuatı uygulayabilecek hale geleceklerdir
Tanımı Öğrenci, dış ticaret mevzuatı ile ilgili ihracat,ithalat, gümrük ve kambiyo mevzuatları hakkında kanun, tüzük ve yönetmelikleri öğrenecek ve ithalat,ihracat işlemlerinde mevzuatı uygulayabilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İhracat mevzuatı, ihracat rejimi kararları Uygulama,teori,sunum
2 ihracat genelgeleri Uygulama,teori,sunum
3 İhracat yönetmeliği ve tebliğleri Uygulama,teori,sunum
4 Dahilde işleme rejimleri Uygulama,teori,sunum
5 Hariçte işleme rejimleri Uygulama,teori,sunum
6 İhracat türleri Uygulama,teori,sunum
7 İthalat mevzuatı, ithalat rejimi kararları Uygulama,teori,sunum
8 İthalat yönetmeliği ve tebliğleri ARA SINAV
9 İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin mevzuat Uygulama,teori,sunum
10 İthalatta korunma önlemleri mevzuatı Uygulama,teori,sunum
11 Gümrük kanunu Uygulama,teori,sunum
12 Gümrük yönetmelikleri Uygulama,teori,sunum
13 Gümrük tebliğleri Uygulama,teori,sunum
14 Gümrük müsteşarlığı genelgeleri Uygulama,teori,sunum
15 Kambiyo mevzuatı Uygulama,teori,sunum
16 FİNAL FİNAL

 

Dersin Kitabı Dış ticaret mevzuatı kanun metinleri
Diğer Kaynaklar Dış ticaret mevzuatı (İhracat, ithalat, Gümrük ve Kambiyo mevzuatları) sunumları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
6
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
6
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
112

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması X
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması X
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması X
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest