DT 120 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Ticarette Pazarlama Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 120
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler pazarlama tekniklerini öğrenecek ve dış ticaret sektöründe yeni pazarlama tekniklerini uygulayabileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama hakkında genel bilgi sahibi olur
  • Uluslararası pazarlama hakkında genel bilgi sahibi olur
  • Uluslararasi pazarlama cevresini tanıyabilir
  • Uluslararasi Pazarlama tekniklerini öğrenebilir
  • 5. Uluslararasi Pazarlama tekniklerini uygulayabilir
  • Uluslararasi Pazarlama tekniklerini uygulayabilir
Tanımı Uluslararası pazarlamanın teorik ve pratik alt yapısı, küresel pazarlama çevresi, yönetimi ve stratejileri incelenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 PAZARLAMA TEMEL TANIM VE KAVRAMLARI Uygulama,teori
2 ULUSLAR ARASI PAZARLAMA KAVRAMI Uygulama,teori,ödev
3 ULUSLAR ARASI PAZARLAMA KAVRAMI Uygulama,teori,ödev
4 ULUSLAR ARASI PAZARLAMADA EKONOMIK CEVRE Uygulama,teori
5 ULUSLAR ARASI PAZARLAMADA SOSYAL VE KULTUREL CEVRE Uygulama,teori
6 ULUSLAR ARASI PAZARLAMADA POLITIK VE YASAL CEVRE Uygulama,teori,ödev
7 VİZE SINAVI VİZE SINAVI
8 ULUSLAR ARASI PAZARLAMADA TEKNOLOJIK CEVRE Uygulama,teori.ödev
9 ULUSLAR ARASI PAZARLAMA ARASTIRMASI Uygulama,teori
10 ULUSLAR ARASI PAZARLARA GIRIS STRETEJILERI Uygulama,teori
11 ULUSLAR ARASI PAZARLAMA KARMASI URUN STRATEJILERI Uygulama,teori,ödev
12 FIYATLANDIRMA STRATEJILERI Uygulama,teori
13 TUTUNDURMA STRATEJILERI Uygulama,teori,ödev
14 DAGITIM STRATEJILERI Uygulama,teori
15 DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uygulama,teori
16 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI

 

Dersin Kitabı 1. Kuresel Pazarlama Yonetimi (2008) Yazarlar: Altinbas Ipek, et al, Beta Yayincilik 2. Uluslararası Pazarlama, Ilkeler ve Uygulamalar (2011) Yazar: Cem Kozlu, Turkiye Is Bankasi Kultur Yayinlari Yazar:Cem Kozlu
Diğer Kaynaklar Keegan and Green (2011), Global Marketing, 6th ed., Pearson Prentice Hall

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
3
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
105

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması X
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması X
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması X
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest