DT 110 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Ticarette Paket Programlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 110
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersle öğrencinin, dış ticarette kullanılan paket programlar aracılığıyla ihracat, ithalatta ve gümrük işlemlerinin belge uygulamalarını yapabilmesi sağlanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Paket Program Uygulamalarını İncelemek
  • Gümrüklerde Modernizasyon ve Bilge Programı
  • Internetin Dış Ticaret Firmalarına Faydalarını Öğrenmek
  • Internet ve Bilgi Çağı ile İlgili Temel Kavramlarını Öğrenmek
  • Elektronik onay ve imza uygulamaları
Tanımı İhracat Entegre Programı. İhracat Sipariş Takibi. İhracat Yükleme Takibi ve İhracat Evrakları Hazırlama.Gümrük Belge Uygulamaları.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İhracat Entegre Programı
2 İhracat Sipariş Takibi
3 İhracat Yükleme Takibi ve İhracat Evrakları Hazırlama
4 İhracat Beyannamesinin Hazırlanması
5 İhracat İşlemlerinin Takibi
6 İthalat Entegre Programı, İthalat Sipariş Takibi
7 İthalat Entegre Programı, İthalat Sipariş Takibi
8 Ara Sınav
9 İthalat İşlemlerinin Dahilde İşleme İzin Belgelerine Saydırılması
10 İthalata İlişkin Raporlamanın Yapılması
11 Gümrük Tahakkuk Hesaplaması
12 G.T. I.P Takibi
13 Gümrük Belge Uygulamaları
14 Gümrük Belge Uygulamaları
15 Dönemin Değerlendirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
132

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması X
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest