DT 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Ticarette Belgeler, Ödeme Şekilleri, Incoterms
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 102
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin dış ticaret uygulamalarında kullanılan başlıca dokumanlar ile bunların işlevleri ve kullanım alanlarını bilmesi, dış tıcaret işlemlerınde kullanılan teslim ve ödeme şekillerini genel kavramları ve uygulama alanları ile birlikte öğrenmesi hedeflenmekedir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dış ticaret işlemlerinde kullanılan teslim şekillerine ait kavramları öğrenmek
  • Dış ticaret işlemlerinde kullanılan ödeme şekillerini bilmek, genel kavramları ve uygulamalarını ayırt edebilmek
Tanımı Öğrenci, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeleri tanıyacak ve uygulama alanlarını analiz edebilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dış ticarette kullanılan teslim şekillerinin genel prensipleri Tüm dönem için teori, pratik ve ödevleri kapsamaktadır.
2 Incoterms 2000 ve 2010 arasındaki temel farklılıklar ve genel kavramlar Tüm dönem için teori, pratik ve ödevleri kapsamaktadır.
3 Incoterm 2000 göre E ve C gruplarının özelliklerinin ıncelenmesı Tüm dönem için teori, pratik ve ödevleri kapsamaktadır.
4 Incoterms 2000 gore F ve D gruplarının özelliklerinin incelenmesi Tüm dönem için teori, pratik ve ödevleri kapsamaktadır.
5 Dış tıcarette kullanılan teslim şekıllerı ıle ılgılı olarak orneklerın ıncelenmesı Tüm dönem için teori, pratik ve ödevleri kapsamaktadır.
6 Dış tıcarette kullanılan teslim şekıllerı ıle ılgılı olarak orneklerın ıncelenmesı Tüm dönem için teori, pratik ve ödevleri kapsamaktadır.
7 Ara sınav Ara Sınav
8 Dış ticarette kullanılan ödeme şekillerine ait genel kavramlar Tüm dönem için teori, pratik ve ödevleri kapsamaktadır.
9 Dış ticarette kullanılan odeme şekıllerınden peşın odeme, vesaık karşılıgı odeme ve mal karşılıgı odeme şekıllerının ıncelenmesı Tüm dönem için teori, pratik ve ödevleri kapsamaktadır.
10 Akredıtıfle odeme şeklı ıle ılgılı genel kavramların ıncelenmesı Tüm dönem için teori, pratik ve ödevleri kapsamaktadır.
11 Dış tıcarette kullanılan tum odeme şekıllerı ıle ılgılı olarak oneklerın ıncelenmesı Tüm dönem için teori, pratik ve ödevleri kapsamaktadır.
12 Dış tıcarette kullanılan tıcarı ve fınansal dokumanların genel kavramları ve ornekler uzerınden ıncelenmesı ve uygulanması Tüm dönem için teori, pratik ve ödevleri kapsamaktadır.
13 Dış tıcarette kullanılan sıgorta, taşıma ve genel dokumanların genel kavramlaı ve ornekler uzerınden ıncelenmesı ve uygulanması Tüm dönem için teori, pratik ve ödevleri kapsamaktadır.
14 Dış tıcarette kullanılan başlıca dokumanların uygulamalarının ornekler uzerınden ıncelenmesı Tüm dönem için teori, pratik ve ödevleri kapsamaktadır.
15 Dış tıcarette kullanılan başlıca dokumanların uygulamalarının ornekler uzerınden ıncelenmesı Tüm dönem için teori, pratik ve ödevleri kapsamaktadır.
16 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI

 

Dersin Kitabı Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi \nYeni Mevzuat ve Belgeler, Ferudun Kaya
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
30
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
12
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
105

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi

2

Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması

3

Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi

4

Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması

X
5

Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması

X
6

İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması

7

İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması

8

Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması

9

Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest