DT 100 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Ticarette Temel Kavramlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DT 100
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler bir dış ticaretin temel bileşenlerini tanıyacak, bu ögelerde ortaya çıkan sorunları tanımlayıp ihtiyaçlarına uygun çözüm yolları seçebilecektir. Dersin sonunda bir dış ticaret elemanının sahip olması gereken bilgi birikimi ile bunları kullanma yetisi geliştirerek bu bilgileri uygulayabileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Genel dış ticaret teorilerini bilir
  • Uluslararası dış ticaret politikaları ve uluslararası rekabet hakkında bilgi sahibi olur
  • Dış ticarete konu olan sözleşmelerin önemini kavrar
  • Ithalat ve İhracat işlemlerinin gelen işleyişini kavrar
  • Dış ticarette kullanılan ödeme şekilleri ve teslim şekillerinin seçimindeki kriterleri tanıyabilir
Tanımı Dış ticaret teorileri, uluslararası rekabet ve dış ticaret politikaları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dış ticaret teorileri, uluslar arası rekabet ve dış ticaret polıtıkaları Bütün dönem için teori, uygulama ve ödevleri kapsar.
2 Dış ticaret teorileri, uluslar arası rekabet ve dış ticaret politikaları Bütün dönem için teori, uygulama ve ödevleri kapsar.
3 İhracat İşlemleri Bütün dönem için teori, uygulama ve ödevleri kapsar.
4 İthalat İşlemleri Bütün dönem için teori, uygulama ve ödevleri kapsar.
5 Dış Ticarette kullanılan teslim şekilleri Bütün dönem için teori, uygulama ve ödevleri kapsar.
6 Ara sınav Ara sınav
7 Dış Ticarette kullanılan ödeme şekilleri Bütün dönem için teori, uygulama ve ödevleri kapsar.
8 Dış ticarette sözleşme ve sözleşmenin önem Bütün dönem için teori, uygulama ve ödevleri kapsar.
9 Dış ticarette kullanılan başlıca belgeler Bütün dönem için teori, uygulama ve ödevleri kapsar.
10 Dış ticaret işlemlerinin başlıca finansman yöntemleri Bütün dönem için teori, uygulama ve ödevleri kapsar.
11 Dış ticarette uluslar arası kuruluşlar ile ilişkiler Bütün dönem için teori, uygulama ve ödevleri kapsar.
12 Dış tıcaret ışlemlerınını destekleyen başlıca kamu kuruluşları Bütün dönem için teori, uygulama ve ödevleri kapsar.
13 Dış ticaret işlemlerinde gümrük işlemleri Bütün dönem için teori, uygulama ve ödevleri kapsar.
14 Dış tıcarette serbest bolge ve sınır tıcaret merkezlerı ve vergı uygulamaları Bütün dönem için teori, uygulama ve ödevleri kapsar.
15 Dış tıcarette serbest bolge ve sınır tıcaret merkezlerı ve vergı uygulamaları Bütün dönem için teori, uygulama ve ödevleri kapsar.
16 Final Final

 

Dersin Kitabı Prof. Dr. Halil Seyidoğlu, “Uluslar arası İktisat”, Güzem Can Yayınları, 2009, ISBN 979 9757516104 Dr. Ferudun Kaya, “ Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi”, Beta Yayınları, 2008, ISBN 978-9752959194
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
7
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
5
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
171

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 1)Dış Ticaret kavramlarının öğrenilmesi X
2 2)Dış Ticaret araç ve tekniklerinin uygulanması X
3 3)Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi X
4 4)Uluslararası Ekonomi kavramlarının ve kavramsal altyapısının kullanılması X
5 5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması X
6 6)İthalat ve ihracat kavramları ve uygulamalarına vakıf olunması X
7 7)İş Akitleri ve kavramsal yapısına hakim olunması X
8 8)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması X
9 9)Küresel ticaret uygulamalarının kullanılması X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest